Spolupráce se školami

Firma KES dlouhodobě spolupracuje se středními školami technického charakteru v regionu. Pedagogům a studentům nabízíme možnost exkurzí do výrobního provozu společnosti, odborné přednášky, workshopy a samozřejmostí je také spolupráce v oblasti odborných praxí. Nabízíme také možnost stáží pro studenty denního studia vysokých škol a zpracování diplomových prací v konkrétních podmínkách našeho výrobního provozu. Pravidelně se také zúčastňujeme pracovních veletrhů pro středoškoláky a absolventy VŠB – TU Ostrava.