Výrobní technologie

  • Automatizovaná výroba kabelových svazků
  • Nízkotlaké vstřikování plastické hmoty pro vodotěsné aplikace
  • Zalévání a těsnění jedno a dvousložkovými hmotami pro vodotěsné apliakce
  • Ultrazvukové svařovaní vodičů
  • Zpracování IDC konektorů
  • Automatické elektrické testování kabelových svazků
  • Mechanizovaná montáž skupin a podskupin

Vývojové technologie

Firma KES kabelové a elektrické systémy spol. s r.o. provádí vývoj specifických konektorů, objímek, průchodek a dalších plastových a kovových komponentů pro kabelové svazky. Zákazníkům zajišťujeme kompletní podporu od návrhu konceptu, zajištění prototypů, realizaci a validaci nových dílů dle specifických zákaznických a OEM požadavků. Pro konstrukci používáme SW Catia V5.